Login Form

Licznik odwiedzin

4132481
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie
369
442
1638
4122266
4639
25946
4132481

Your IP: 54.211.101.93
Server Time: 2021-12-07 10:02:55

 

?NASZ SYSTEM WARTOŚCI?

KATALOG WARTOŚCI PRZEDSZKOLA

 

ZADANIA:

1.      Przestrzeganie zasad dotyczących utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.

2.      Opanowanie umiejętności samodzielnego jedzenia.

3.      Szanowanie zabawek w salach oraz odkładanie ich na swoje miejsce.

4.      Wdrażanie zwrotów grzecznościowych (dziękuję, przepraszam, proszę, dzień dobry itp.) oraz stosowanie ich w sytuacjach codziennych.

5.      Szanowanie rzeczy, przedmiotów oraz wytworów kolegów z grupy.

6.      Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się.

7.      Zachowanie ciszy podczas odpoczynku.

8.      Respektowanie poleceń dorosłych.

9.      Dbanie o higienę ciała.

 

Jestem przedszkolakiem

ZADANIA:

1.      Wzajemne wspieranie się i udzielanie pomocy nowym dzieciom w przedszkolu lub tym, którzy jej potrzebują.

2.      Zapoznanie dzieci z kodeksem przedszkolaka, dotyczącego właściwego zachowania się w przedszkolu.

3.      Przeciwstawianie się przejawom dokuczania, zawziętości.

4.      Wyrabianie nawyku stosowania słów grzecznościowych wobec kolegów z przedszkola oraz pracowników przedszkola.

5.      Wspólne rozwiązywanie konfliktu ? używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielka.

6.      Uczenie się oceny własnych zachowań, rozróżnianie dobra od zła m.in. na podstawie literatury.

7.      Dzielenie się zabawkami oraz innymi przedmiotami.

8.      Poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.

 

Poszanowanie przyrody

 

ZADANIA:

1.      Kształtowanie postawy ekologicznych wśród dzieci.

2.      Zapoznanie dzieci ze światem przyrody, przedstawienie jej piękna.

3.      Zapoznanie dzieci w jaki sposób należy chronić przyrodę.

4.      Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska.

 

 

Rodzina, społeczeństwo

 

ZADANIA:

1.      Zacieśnianie więzi rodzinnych.

2.      Szacunku wobec rodziców, innych członków rodziny.

3.      Wzbudzanie radości z bycia razem.

4.      Podejmowanie obowiązków w domu i w przedszkolu.

5.      Wdrażanie do wspólnego spędzania ważnych świąt rodzinnych.

 

Patriotyzm

 

ZADANIA:

1.      Zapoznanie z własną miejscowością i regionem.

2.      Dostarczanie wiedzy na temat Ojczyzny.

3.      Kształtowanie właściwej postawy do symboli narodowych.

4.      Wpajanie szacunku do kultury własnego narodu i jego dziedzictwa.

5.      Kształtowanie tolerancji do odmienności ludzi, także z innych krajów.

 

 

SYSTEM KAR I NAGRÓD W PRZEDSZKOLU

 

Potrzebnym środkiem w wychowaniu dzieci jest system nagród oraz kar. Dzieci powinny mieć określone zasady tego co jest im dozwolone, a czego im nie wolno. Opracowanie nagród i kar w wychowaniu dzieci jest konieczne do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu, jak również egzekwowanie ich naruszenia.

Dziecko, nagradzane jest wtedy, kiedy właściwie się zachowało, zrobiło coś dobrego. Najczęściej chwali się dzieci, kiedy przestrzegają wszelkie zasady, kiedy potrafią być uprzejme dla innych osób oraz pomocne. Kiedy dziecko za swoje działania otrzymuje jakąś nagrodę, jest w ten sposób motywowane do kolejnych dobrych uczynków. Dzięki nagrodzie dziecko również wie, jakie zachowania są pożądane przez nauczycieli, rodziców. Metoda wychowania poprzez nagradzanie cieszy się dużą popularnością w pedagogice.

Kolejną metodą używaną przez nauczycieli i rodziców w procesie wychowania jest karanie. Celem tej metody jest wykorzystywanie różnego rodzaju kar, aby dziecko nie popełniło kolejny raz czynu niepożądanego. Należy zwracać szczególną uwagę na to, w jaki sposób karze się dziecko, aby nie czuło się ono niesprawiedliwie traktowane. Karać należy rozważnie, aby dziecko miało świadomość, że jest to konsekwencja jego złych działań.

 

Forma nagradzania dzieci za przestrzeganie zasad oraz norm:

- pochwała wobec grupy,

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed rodzicami,

- darzenie dziecka zaufaniem (większa samodzielność),

- nagrody rzeczowe, np. odznaka, znaczki,

- atrakcyjne zabawy oraz zabawa zabawkami,

 

Dziecko nagradzane jest za:

- stosowanie zasad, norm,

- samodzielne wykonanie pracy, zadania,

-samodzielne wypełnienie obowiązków,

- bezinteresowną pomoc dzieciom z grupy oraz osobom dorosłym,

- ochronę przyrody,

- aktywny udział w pracach grupy.

 

Konsekwencje w przypadku nie dostosowania się do ustalonych wczesniej norm i zasad.

 

Formy karania dziecka za niestosowanie ustalonych wcześniej zasad:

- kara naturalna, czyli następstwo winy, np. upadek dziecka kiedy nie wolno biegać po sali

- aktywność dziecia w celu rozładowania negatywnej energii,

- upomnienie słowne,

- rozmowa z dzieckiem (autorefleksja),

- smutek i nie zadowolenia nauczyciela z powodu braku przestrzegania zasad przez dziecko,

- odsunięcie dziecka na jakiś czas od zabawy,

- informowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka.

 

Dziecko karane jest, gdy:

- nieprzestrzega ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

- stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,

- przejawia zachowania agresywne,

- niszczenie mienie własne oraz innych,

- nie wywiązanie się z obowiązków.

 

 

 

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information