Login Form

Licznik odwiedzin

3880120
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie
48
939
3867
3867641
15399
43819
3880120

Your IP: 91.234.217.183
Server Time: 2021-04-14 00:53:47

Myszkimyszkapng

 

 

Grupa wiekowa: 3-4 LATKI

wychowawcy: mgr Małgorzata Kapała i mgr  Maria Malec


MYSZKI - KWIECIEŃ 2021

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.W wiejskim gospodarstwie.

2.U rolnika na wsi.

3.W zgodzie z naturą.

4.Baśnie, bajki, legendy.

 

ZADANIA:

- Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas

rozwiązywania i wymyślania zagadek.

- Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i

ekspresji ruchowej.

- Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- Rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i

w gronie rodzinnym.

- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

podczas pobytu na wsi.

- Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

- Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

- Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji

przyrody.

- Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania

zbiorów.

- Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.

- Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.

- Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w

przyrodzie – pory roku.

- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-

rytmicznych.

- Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie

w odniesieniu do pór roku.

- Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji

uwagi.

- Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i

w schemacie własnego ciała.

- Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

- Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji

obrazkowej.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość

Ziemi.

- Kształtowanie świadomości ekologicznej.

- Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

- Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i

czytaniem.

- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat

ulubionej książki.

- Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze

skutkiem.

- Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania

papieru.

- Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.

- Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.

- Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki:

wypożyczanie i oddawanie.

- Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów

(książek) wg cech (np. wygląd, treść).

 

Piosenki i wiersze:

„Jak kotek mlekiem zwierzęta częstował”

Helena Bechlerowa 

To jest Filik – kotek bury.

Ma wąsiki i pazury.

Dobry jest ten kotek Filik:

chce, by wszyscy mleko pili.

Stanął Filik przy kurniku.

– Czy chcesz mleka, koguciku?

Lecz kogucik z kurką czarną

na śniadanie jedli ziarno.

Koło żłobu stoi konik.

Filik ładnie się ukłonił.

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano

smaczny owies jem i siano.

Do królika kotek podszedł.

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę!

Ale królik siadł pod drzewkiem:

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę. gryzł marchewkę.

Przed gołąbkiem Filik staje,

słodkie mleko mu podaje.

– Wypij mleczko sam, Filiku,

ja mam groszek w gołębniku.

Więc do krówki poszedł kotek.

– Czy na mleko masz ochotę?

– Nie, Filiku, bo ja przecież

jem zieloną trawkę w lecie.

Koło furtki kózka biała

także mleka pić nie chciała.

– Zabierz sobie kotku dzbanek!

Ja jem liście kapuściane.

Poszedł kotek do motyla

i dzbanuszek mu nachyla.

Ale motyl tam na łące

pije z kwiatka sok pachnący.

Teraz kotek mleko niesie

do wiewiórki w ciemnym lesie.

Na sosence wiewióreczka

gryzie orzech, nie chce mleczka.

Wraca kotek. Koło płotka

na ścieżynce jeża spotkał.

Jeżyk woła go z daleka:

– Bury kotku, daj mi mleka!

O, bo jeże, tak, jak kotki,

bardzo lubią mleczko słodkie.

 

Książka 

W książeczce płynie rzeczka

w książce szumi las,

w prześlicznych tych książeczkach

tysiące przygód masz.

Więc kochaj i nie marnuj książki

i kartek nie wyrywaj też.

Najpierw dobrze umyj ręce

a potem książkę bierz.

 

Płynie woda

Małgorzata Barańska

Płynie, płynie w rzece woda.

Kto mi dzisiaj rękę poda?

Kto się ze mną dziś pobawi i humorek mi poprawi?

Gdy mnie miło ktoś zawoła, to zaproszę go do koła.

 

Wszędzie czysto

Iwona Róża Salach
Czysty dom i czysty ogród, w lesie czysto, w polu też.
Czysta rzeka i jezioro samo zdrowie wierz mi, wierz.
Brudu nie chce widzieć wcale ani morze, ani niebo.
Taką cichą mam nadzieję, nie wiecie dla Bo od kogo to zależy,
aby czysty był nasz świat. By ptak śpiewał, strumyk szemrał
by w ogrodzie zakwitł kwiat? Czego?

 

Słoń 

Jan Brzechwa

Ten słoń nazywa się Bombi.

Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.

Dlaczego? Nie bądź ciekawy,

To jego prywatne sprawy.

Niedźwiedź  

Jan Brzechwa

Proszę państwa, oto miś.

Miś jest bardzo grzeczny dziś,

Chętnie państwu łapę poda,

Nie chce podać? A to szkoda.

Dzik

Jan Brzechwa

Dzik jest dziki, dzik jest zły,

Dzik ma bardzo ostre kły,

Kto spotyka w lesie dzika,

Ten na drzewo szybko zmyka.

 

Jajo - zabawa ilustrowana

Leżały dwa jajka na wysokiej grzędzie 

(Rysują poziomą linię od lewej do prawej

na wysokości czubka głowy)

A czyje to, czyje, duże jajko będzie      

(Rysują oburącz kształt dużego jajka oburącz)

Leżały dwa jaka na wysokiej grzędzie    

(Rysują poziomą linię od lewej do prawej na

    wysokości czubka głowy)

A czyje to czyje małe jako będzie.        

(Rysują kształt małego jajka oburącz)

Jedno małe drugie duże, jedno gęsie drugie

(Rysują na zmianę kształt małego,dużego,

dużego, małego jajka)


„Na podwórku” 

Na podwórku zamieszanie,

każdy czeka na śniadanie
,

głodny kot na płot się drapie

a gospodarz smacznie chrapie.

Ref. Gospodarzu, wstawać pora,

karmić kury i indora

nieść do stajni sianko świeże,

a nie w łóżku sobie leżeć!

Pieje kogut: kukuryku!

Nie ma ziarna dziś w kurniku!

Krowa muczy, kwiczy prosię:

ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

Ref. Gospodarzu...

Gdy gospodarz to usłyszał,

krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,

fantastyczny sen dziś miałem,

więc przerywać go nie chciałem.

Ref. Gospodarzu...


„Dziwne rozmowy”

W chlewiku mieszka świnka,

Co trąca ryjkiem drzwi.

Gdy niosę jej jedzenie,

To ona Kwi, Kwi, kwi!

Opodal chodzi kaczka,

Co Krzywe nóżki ma.

Ja mówię jej dzień dobry,

A ona kwa, kwa, kwa!

Przed budą trzy szczeniacki,

Podnoszą straszny gwałt.

Ja mówię cicho pieski,

A one hau, hau, hau!

Na drzewie siedzi wrona,

Od rana trochę zła.

Gdy pytam jak się miewasz?

To ona kra, kra, kra!

W kurniku są kokoszki,

co jajek mają sto

ja mówię im dzień dobry,

a one ko, ko, ko.

MYSZKI - PRZYGOTOWUJEMY WIELKANOCNY KOSZYK

Przygotowujemy wielkanocny koszyk

Przygotowujemy wielkanocny koszyk1

Przygotowujemy wielkanocny koszyk2

MYSZKI - ZAKŁADAMY ZIELONY KĄCIK

Zakładamy zielony kącik

Zakładamy zielony kącik 2

Zakładamy zielony kącik 3

MYSZKI - REALIZACJA AKCJI "WIRUSOOCHRONA"

kolaż1

kolaż2

kolaż3

MYSZKI - MARZEC 2021

TEMATY KOMPLEKSOWE

1.KUCHARKA.

2.ZAKŁADAMY ZIELONY KĄCIK.

3.PRZEDWIOŚNIE
.

4.WIOSNA-WITAMY NOWĄ PORĘ ROKU.

5.WIELKANOC.


OGÓLNE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i

wymyślania zagadek

- rozbudzanie fantazji i wyobraźni-kształtowanie umiejętności

wypowiadania się

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i

ekspresji ruchowej

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania

nazw części garderoby

- doskonalenia umiejętności rozróżniania prawej i lewej

strony ciała

- wzbogacanie zasobu słownictwa o określenia

charakteryzujące wiosnę

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych

gatunków ptaków

- kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie

- zapoznanie ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych

- kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed

posiłkiem

- wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym

otoczeniu

- rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej

- ćwiczenie mięśni narządów mowy

- kształcenie umiejętności wokalnych, pamięci i wyobraźni

- doskonalenie liczenia

- posługiwanie się nazwami pór roku oraz dostrzeganie ich

następstwa

- rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności

- doskonalenie spostrzegawczości słuchowej – kojarzenie

dźwięku z przedmiotem

- kształcenie słuchu, poczucia rytmu i reakcji na sygnał

- uwrażliwienie na dźwięki płynące z otoczenia

- uczestniczenie w śpiewie zbiorowym

- kształtowanie nawyku oddychania prawidłowym torem

oddechowym, wydłużanie fazy wydechu, usprawniani

narządów artykulacyjnych na wyrazach onomatopeicznych

- rozwijanie umiejętności stemplowania różnymi materiałami

- uwrażliwienie na różnorodność faktur

- kształtowanie umiejętności przyklejania sypkich materiałów

- ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-

technicznych

- poznawanie i nazywanie symboli pogodowych

oznaczających wiosnę

- określanie liczby w zbiorze


ROŚNIE TRAWA

Zieleni się trawa na łące

Rosną kwiatuszki pachnące

A w ogrodzie tulipany

Ulubione kwiaty mamy

A w doniczkach na balkonie

Zasadzimy pelargonie

Będą pięknie wyglądały

I nasz balkon ozdabiały


WEŁNIANY BARANEK

Ten mały nasz baranek wszyściutko ma wełniane.

Lali la, lali la, lali la./bis

Wełniane ma trzewiczki,wełniane rękawiczki.

Lali la, lali la, lali la./bis

Co tu robisz, baranku?

Chłodno dzisiaj od ranka,chmurki w niebie jak pianka.

Lali la, lali la, la la.

Wełniane masz trzewiczki,wełniane rękawiczki.

Lali la, lali la, lali la! /bis

Ten mały nasz baranek wszyściutko ma wełniane.

Lali la, lali la, lali la./bis

W kołnierzu futra pełnym

ma łebek cały z wełny.

Lali la, lali la, lali la./bis

Ślicznie ci jest, baranku,w tym wełnianym ubranku,

Ślicznie ci jest, baranku.

Lali la, lali la, la la.

W kołnierzu futra pełnym masz łebek cały z wełny.

Lali la, lali la, lali la!/bis


OBUDZIŁY SIĘ PISANKI

Obudziły się pisanki

wielkanocnym rankiem

i wołają:

- Patrzcie! Tu na stole

same niespodzianki!

Bazie srebrno – białe

i baranek mały.

Ten baranek

ma talerzyk,

skubie z niego

owies świeży

A baby pękate

w cukrowych fartuchach

Śmieją się wesoło

od ucha do ucha!


WIOSENNA PIOSENKA

1.Zima się skończyła wiosny nadszedł czas

łąka się zbudziła, zbudził się i las.

Ref.: Kukułeczka głośno kuka Ku-ku, ku-ku

Bociek żabki sobie szuka Mniam, mniam, mniam

Łąka się zbudziła Zbudził się i las.

2. Hopsasa do lasa, każdy biegnie sam.

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.

Ref.: Kukułeczka głośno kuka Ku-ku, ku-ku

Bociek żabki sobie szuka Mniam, mniam, mniam

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.


MOTYLE


Kolorowe motyle latają nad łąką

Dzieci śmieją się do nich, ogrzewa je słonko

Złapmy w dłonie motylka, obejrzyjmy go z bliska.

Potem puśćmy go na łąkę, na zielone pastwiska.


JUŻ


Spadła deszczu kropla...plum...

Zawiał ciepły wietrzyk...szum...

Coś pachnie w powietrzu-Kwiat.

Zmienia się wkoło-Świat.

A co tak pięknie śpiewa?-Ptak.

Czyżby przyszła wiosna-Tak!


PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA

Przyszła do nas wiosna - piękna i radosna:

tupu, tupu, tup, tup, tup! –

przyszła do nas wiosna

tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup!

Słonkiem jasno świeci, śmieje się do dzieci:

ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! –

śmieje się do dzieci

ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!

Chodzi w dal po łąkach, gra na polnych dzwonkach:

dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń! –

gra na polnych dzwonkach -

dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń!

Czasem, gdy się gniewa, burzą huczy z nieba:

bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum –

burzą huczy z nieba -

bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum!

Innym razem jeszcze kapie cicho deszczem:

kapu, kapu, kap, kap, kap! –

kapie cicho deszczem -

kapu, kapu, kapu, kapu, kap,kap,kap

MYSZKI - DZIEŃ DINOZAURA 2021

DINKI1

DINKI2

DINKI3

MYSZKI - DZIEŃ KOTA

KOT1

KOT2

 

KOT4KOT3

KOT5

BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE MYSZKI

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy1

Bal karnawałowy2

Bal karnawałowy3

MYSZKI - LUTY 2021

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Bajki ,baśnie i legendy.

2. Karnawałowe zabawy.

3. Poznajemy różne sklepy.

4. Idziemy do fryzjera.


OGÓLNE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

– przygotowywanie do życia w grupie społecznej przez wdrażanie

do zgodnego współdziałania w zespole;

– kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem;

– wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu;

– zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

– poznanie zasad bezpiecznej zabawy na sankach;

– uwrażliwienie na dostrzeganie sytuacji zagrażających

bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych.

– doskonalenie umiejętności budowania prostych wypowiedzi

zrozumiałych dla otoczenia, dzielenie się swoimi wrażeniami i

spostrzeżeniami,

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych

bohaterów literackich,

- kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki

teatralnej i filmowej;

- rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia;

- rozwijanie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci;

– wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania;

– rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;

– ćwiczenie mięśni narządów mowy;

– kształcenie umiejętności wokalnych, pamięci i wyobraźni

– rozumienie określeń: na, za, obok, łakomy kotek, para, duży, mały;

– doskonalenie liczenia, utrwalanie pojęcia para;

- wdrażanie do używania liczebników głównych i porządkowych

w zakresie

1–3, układanie obrazków zgodnie z chronologią wydarzeń,

wyznaczanie sumy w zadaniach inscenizowanych

– określanie cech wielkościowych i ćwiczenie umiejętności używania

tych określeń; kształtowanie umiejętności klasyfikacji ze względu na

wielkość oraz porządkowanie elementów od najmniejszego do

największego, rozwijanie myślenia analityczno-syntetycznego;

– posługiwanie się nazwami pór roku oraz dostrzeganie ich

następstwa;

– rozumienie określeń czasowych: na początku, potem, na końcu;

– rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności

konstruowania prostych zabawek;

– rozumienie wyrażenia jedno za drugim;

- utrwalenie nazw kolorów podstawowych;

– rozumienie wyrazów: fryzura, karnawał, girlandy, serpentyny:

– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumianej dla

otoczenia;

– poznanie wyposażenia salonu fryzjerskiego, narzędzi i przyborów

potrzebnych do pracy, posługiwanie się nazwami fryzur, grupowanie

akcesoriów do włosów według rodzajów;

-dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki, poznanie nazw

sklepów: spożywczy, apteka, z zabawkami, kwiaciarni, kojarzenie

nazwy sklepu z artykułami, które można w nim kupić:

– doskonalenie spostrzegawczości słuchowej – kojarzenie dźwięku

z przedmiotem;

– kształcenie słuchu, poczucia rytmu i reakcji na sygnał,

uwrażliwienie na dźwięki płynące z otoczenia,

uczestniczenie w śpiewie zbiorowym;

– kształtowanie nawyku oddychania prawidłowym torem

oddechowym, wydłużanie fazy wydechu, usprawnianie

narządów artykulacyjnych na wyrazach onomatopeicznych.

– rozwijanie umiejętności stemplowania różnymi materiałami,

uwrażliwienie na różnorodność faktur

- kształtowanie umiejętności przyklejania sypkich materiałów.


„BALONIKI” – wiersz Anna Łada- Grodzicka

Kolorowe baloniki

Tańczą z nami w takt muzyki.

Fruną w górę jak motyle,

Opadają już za chwilę.


„BAL PRZEBIERAŃCÓW” – wiersz Magdaleny Frączczak.

W kolorowe łańcuchy,

w pyzate balony

każdy kąt w sali

jest przyozdobiony.

Jeszcze tylko piękne stroje

wszyscy założymy,

na balu przebierańców

dzisiaj się bawimy.


„FRYZJERKA” – wiersz Danuty Gellnerowej.

Basia czesze lalki

– jak fryzjerka.

Lalka się krzywi.

W lustro zerka.

I nadyma się

jak deszczowa chmura...

– Nie podoba mi się

ta fryzura!

– Nie?! To grzebień bierz,

szczotkę też

i sama się czesz!

Idziemy do fryzjera


„DZIŚ IDZIEMY DO FRYZJERA.” - wiersz z profilaktyki

logopedycznej Patrycji Siewiera-Kozłowskiej.

Ciachu, ciachu, ciach! (Dzieci powtarzają onomatopeje,

jednocześnie

palcami – wskazującym i środkowym – naśladuje ruch ostrzy

nożyczek.

Nożyczkami fryzjer zrobi:

Ciachu, ciachu, ciach! ( Dzieci powtarzają onomatopeje,

jednocześnie

palcami – wskazującym i środkowym – naśladują ruch ostrzy

nożyczek.)

Włosy zetnie albo skróci.

Ciachu, ciachu, ciach! (Dzieci powtarzają onomatopeje,

jednocześnie

palcami – wskazujący i środkowym – naśladują ruch ostrzy

nożyczek.

I suszarką je wysuszy! ( Dzieci nabierają dużo powietrza przez nos i

jak najdłużej wypuszczają ustami.)

Ćwiczenie powtarza się kilka razy


„BAJECZKI” – piosenka

Na półkach mieszkają książeczki,

W książeczkach mieszkają bajeczki.

Opowiem o nich wam,

Bo wszystkie dobrze znam.

W bajeczkach znajdziecie rycerzy,

Królewnę co spała na wieży,

I dobrych wróżek sto

i czarownicę złą.

A kiedy się dziecko zasłucha,

To wróżki mu szepcą do ucha.

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat


„W SKLEPIE „– wiersz Iwony Róży Salach.

Gdy do sklepu idziesz,

czy to z mamą, czy to sam,

stań u progu i dzień dobry

powiedz do znajomych pań.

One chętnie cię obsłużą,

gdy tylko poprosisz,

lecz pamiętaj podziękować

miłej pani Zosi.


„POLECZKA” piosenka Słowa i muzyka: Joanna Bernat

1.Zapraszamy do poleczki

wszystkie misie i laleczki

Ref.: Dookoła raz i dwa! /

Dalej w górę hopsasa / 2x

2.Już skrzypeczki nam zagrały,

już fleciki zaśpiewały.

Ref.: Dookoła.../ 2x

3.Klaszczą w ręce pajacyki

przytupują w rytm muzyki.

Ref.: Dookoła.../ 2x

4.Tańczą ładnie wszystkie lale.

Miś się bawi doskonale.

Ref.: Bo już wszystkie kroki zna /

Dalej w górę, hopsasa / 2x


 „TAŃCOWAŁY DWA MICHAŁY”

Tańcowały dwa Michały: Rytmiczne przebieranie palcami po plecach

dziecka.

Jeden duży, drugi mały.

Jak ten duży zaczął krążyć, Kreślenie palcem dużych kół.

To ten mały nie mógł zdążyć. Kreślenie małych kół.


„IDZIEMY NA ZAKUPY” – zabawa ze śpiewem

I. Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami.

(Dzieci maszerują swobodnie po sali)

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.

Wkładamy do koszyczka misi.

(Dzieci chodzą na czworakach)

II. Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami.

(Dzieci maszerują swobodnie po sali)

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.

Wkładamy do koszyczka laleczkę.

(Dzieci tańczą, dostawiając nogę do nogi)

III. Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami.

(Dzieci maszerują swobodnie po sali)

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.

Wkładamy do koszyczka piłeczkę.

(Dzieci podskakują jak piłeczki)


„W SKLEPIE”

1. W sklepie z zabawkami

misie z laleczkami,

żołnierzyki i kucyki.

Baw się razem z nami! (x2)

2. W sklepie z warzywami

dynie z ziemniakami,

kalafiory, pomidory.

Baw się razem z nami! (x2)

3. W sklepie z ubraniami

bluzki z żakietami,

i spodenki, i sukienki.

Baw się razem z nami! (x2)


„TAŃCOWAŁY DWA MICHAŁY”

Tańcowały dwa Michały:

Rytmiczne przebieranie palcami po plecach dziecka.

Jeden duży, drugi mały.

Jak ten duży zaczął krążyć,

Kreślenie palcem dużych kół.

To ten mały nie mógł zdążyć.

Kreślenie małych kół.


„IDZIEMY NA ZAKUPY” – zabawa ze śpiewem

I. Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami.

(Dzieci maszerują swobodnie po sali)

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.

Wkładamy do koszyczka misi.

(Dzieci chodzą na czworakach)

II. Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami.

(Dzieci maszerują swobodnie po sali)

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.

Wkładamy do koszyczka laleczkę.

(Dzieci tańczą, dostawiając nogę do nogi)

III. Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami.

(Dzieci maszerują swobodnie po sali)

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.

Wkładamy do koszyczka piłeczkę.

(Dzieci podskakują jak piłeczki)


„W SKLEPIE”

1. W sklepie z zabawkami

misie z laleczkami,

żołnierzyki i kucyki.

Baw się razem z nami! (x2)

2. W sklepie z warzywami

dynie z ziemniakami,

kalafiory, pomidory.

Baw się razem z nami! (x2)

3. W sklepie z ubraniami

bluzki z żakietami,

i spodenki, i sukienki.

Baw się razem z nami! (x2)

 

MYSZKI - DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2021

Downloads2

Downloads3

MYSZKI - DBAMY O ZĘBY - REALIZACJA PROGRAMU AKADEMIA AQUAFRESH

Da

Dbamy o zęby realizacja programu Akademia Aquafresh

MYSZKI - PRZYGOTOWUJEMY PREZENT DLA BABCI I DZIADKA

Przygotowujemy prezent dla Babci i Dziadka

MYSZKI - DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

Dzień Kubusia Puchatka

Dzień Kubusia Puchatka1

Dzień Kubusia Puchatka2

MYSZKI - ZABAWA MASĄ NIENEWTONOWSKĄ

Zabawa masą nienewtonowską1

Zabawa masą nienewtonowską2

MYSZKI - ZABAWA SUCHYM ŚNIEGIEM

Zabawa suchym śniegiem

Zabawa suchym śniegiem1

Zabawa suchym śniegiem2

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information