Login Form

Licznik odwiedzin

2987079
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie
1930
2981
20210
2956355
40325
99360
2987079

Your IP: 91.234.217.183
Server Time: 2020-01-18 16:15:18

Myszkimyszkapng

 

 

Grupa wiekowa: 5 LATKI

wychowawcy: mgr Daria Jurzak i mgr Wioletta Grabska  


MYSZKI - STYCZEŃ 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE

* Mijają dni, miesiące, lata
* Zima i zwierzęta
* Europa od kuchni - Włochy
* Babcia i dziadek
* Zabawki

Ogólne zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Rodzina
Więzi rodzinne
- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
- wiedza o rodzinie:
Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
Rodzinne święta.

Przyroda
Przyroda zimą
- pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dokarmianie ptaków w karmnikach
- poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.

Ziemia – planeta ludzi
Świat bliski i świat daleki
- poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
- poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
- wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
- zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

Europa od kuchni – Włochy – degustacja pizzy stworzonej w pizzerii wg. własnej koncepcji kulinarnej

Świat techniki
Człowiek i technika
- stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Miejscowość, region
Praca dorosłych
- nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Koledzy, grupa przedszkolna
Współdziałanie w grupie
- poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
Komunikowanie się w grupie
- dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

Aktywność językowa
- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
Początkowa nauka czytania i pisania
- tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
- różnicowanie samogłosek i spółgłosek
- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
- Przygotowanie do czytania
- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Elementy matematyki
Organizacja czasu i przestrzeni
dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy

Działalność plastyczna
Obcowanie ze sztuką
- określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeź-bę.
Barwy wokół nas
- nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.).

W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i ruch
- słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
Twórcze działania muzyczne
- śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie
- improwizowanie piosenek ruchem.

Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa
uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Bezpieczeństwo
Świadomość niebezpieczeństwa
- przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

 PIOSENKI:

„Kraina babci i dziadka”
(sł. i muz. K. Gowik)

1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.
Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.
Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.
Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!
Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,
karuzela i spacer z psem,
wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.
Potem pizza, a może dżem?
Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

2. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,
ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!
Tata stara się jak może, aby z nami być,
ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.
Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref.: A tam lody...

„Pomóż ptakom”
(sł. i muz. J. Kucharczyk)

Zastukały ptaszki w okno:
„Hejże, hejże, dzieci!
Zima mrozem postraszyła,
śnieżek z nieba leci!

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek
i okruszków chleba!
Gdy na dworze zima,
ptakom pomoc trzeba!”

2. Tata zbija z desek karmnik,
chleb szykuje mama,
słonecznika ziarnka dzieci
wsypią tutaj zaraz.

Ref.: Dajcie ptaszkom...

3. Ile ptakóW jest w karmniku,
jak bardzo się cieszą!
Za jedzenie świergotaniem
podziękują dzieciom!

WIERSZE:

„Mija czas”
K. Wilk

Mija czas, mija czas, starego roku minął już czas.
Mija czas, mija czas, nowy rok już wita nas.
Życzę wam zdrowia i radości,
by uśmiech zawsze u was gościł.

„Co robią zimą dni tygodnia”
T. Fiutowska

Gdy tylko słonko na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce,
ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami
i woła niedzielę:
„Hej, baw się z nami!”
A niedziela, choć zdrowa,
pod pierzynę się chowa.

MYSZKI - WSPÓLNA WIGILIA

MYSZKI WSPÓLNA WIGILIA1

MYSZKI WSPÓLNA WIGILIA2

MYSZKI - WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI

MYSZKI WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI1

MYSZKI WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI2

MYSZKI WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI3

MYSZKI WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI4

MYSZKI WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI5

MYSZKI - GRUDZIEŃ 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

* Jak wyglądał świat przed milionami lat
* Idzie zima ze śniegiem
* Szykujemy prezenty

Ogólne zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Przyroda
- poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
- poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
W świecie techniki. Praca dorosłych.
- przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach akceptowanie równości praw wszystkich.
Rodzaje energii.
- poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
Świat techniki. Człowiek i technika.
- stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
Miejscowość, region
- Praca dorosłych
- nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
Polska i Polacy
- Poczucie przynależności narodowej
- określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
Procesy poznawcze. Spostrzeganie słuchowe.
- wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
Aktywność językowa
- słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
Wypowiedzi ustne:
- opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
- formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
Początkowa nauka czytania i pisania
- tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
Przygotowanie do czytania:
- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
- Próby czytania
- rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
- czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
Przygotowanie do pisania:
- odróżnianie druku od pisma
- wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
- budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
Elementy matematyki
- Orientacja przestrzenna
- wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
- Liczenie
- posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardy-nalnym i porządkowym
- kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
- poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
W świecie sztuki - muzyka i ruch:
- reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szyb-ciej, wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
Aktywność ruchowa
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

PIOSENKI: 

„Świat sprzed milionów lat"
(sł. i muz. J. Kucharczyk)

1. Wiele milionów lat temu
na naszej planecie żyły
na lądach, w powietrzu, w wodach
ogromne dinozaury.

Ref.: Dawno temu na Ziemi

mieszkały dinozaury.
Miały wielkie głowy, ogony,
straszne zęby, pazury.

2. Rosły olbrzymie rośliny,
jak teraz najwyższe drzewa.
Widłaki, paprocie, skrzypy
sięgały prawie nieba.

Ref.: Dawno temu...

3. Dzisiaj jest już tak niewiele
dowodów tamtej epoki:
odciski odbite w skałach,
odkryte wielkie kości.

Ref.: Dawno temu...

„List do zimy”
(sł. i muz. K. Gowik)

1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.
Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.
A my tego białego śniegu mamy już dość!
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:
by śnieg niebieski był i miał czekolady smak,
i by go można zjadać jak lody,
i by tych lodów nigdy nam nie było brak!
A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,
to żeby miał smak cukrowej waty!

2. Przeczytała list zima i odpisała tak:
Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak
sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.
Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!

Ref.: Szanowna zimo...

3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,
w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!
I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,
śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć...

Ref.: Szanowna zimo...

„Idą święta
(sł. i muz. J. Kucharczyk)

1. Na dworze śnieg już spadł,
na dworze szczypie mróz,
a w domu ciepło tak,
bo święta przyszły już.

Ref.: Biały opłatek na stole
i potraw świątecznych dwanaście,
dzisiaj gwiazdka na niebie
dla wszystkich świeci jaśniej.
Płyną świąteczne życzenia
w mroźny, zimowy świat.
A pod choinką prezenty,
to piękny, radosny czas.

2. Choinka błyszczy, lśni
tysiącem różnych barw,
migocze w świetle świec
i pachnie tak jak las.

Ref.: Biały opłatek...

WIERSZ:

„Szczypawka”
A. Widzowska

Czy wiesz, że zima jest jak szczypawka?
Myk! Za kołnierz. Hop! Do rękawka.
Ugryzie w nochal, poszczypie w uszko,
buzię przyprószy śnieżną poduszką.
Maluje wszystkim piękne rumieńce,
na sankach jeździ w białej sukience,
wciąż lepi śnieżki, grube bałwanki,
kotom na wąsach wiesza franki!
Zima zaprasza wszystkich na łyżwy:
dzieci, dorosłych, mopsy i wyżły,
a gdy przychodzi pora na narty,
szusują z górki pudle i charty!
W zimie królują kulig i sanki,
orły na śniegu, w zaspach hulanki,
ale nim serca ogrzeją święta,
ubierz się ciepło i zapamiętaj:
kurtka i szalik,
dwie rękawiczki,
grube skarpety,
sweter nordycki,
buty z kożuszkiem,
z polaru czapka
i nie uszczypnie zima szczypawka!

MYSZKI - MIKOŁAJKOWY TEATR RODZICÓW.

MYSZKI MIKOŁAJKOWY TEATR RODZICÓW1MYSZKI MIKOŁAJKOWY TEATR RODZICÓW. 2

MYSZKI - EUROPA OD KUCHNI - NIEMCY. TRADYCJA UBIERANIA CHOINKI

MYSZKI EUROPA OD KUCHNI NIEMCY

MYSZKI - EUROPA OD KUCHNI - NIEMCY. DEGUSTACJA KIEŁBASEK

MYSZKI EUROPA OD KUCHNI NIEMCY. DEGUSTACJA KIEŁBASEK. 2

MYSZKI - DINO LEKCJA

MYSZKI DINO LEKCJA

MYSZKI - TEATRZYK - JAK MARYSIA SŁONKO ZŁAPAĆ CHCIAŁA

MYSZKI TEATRZYK JAK MARYSIA SŁONKO ZŁAPAĆ CHCIAŁA

MYSZKI - BAL ANDRZEJKOWY

MYSZKI BAL ANDRZEJKOWY

MYSZKI - ZABAWY Z MAGNESAMI

MYSZKI ZABAWY Z MAGNESAMI

"Śladami malarzy - Postać z obrazu"

 

postac z obrazu Myszki

 

MYSZKI – 11 LISTOPADA OBCHODZIMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

MYSZKI 11 LISTOPADA OBCHODZIMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

MYSZKI 11 LISTOPADA OBCHODZIMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 2

MYSZKI - EUROPA OD KUCHNI - DEGUSTACJA - BRAMBOROVE KNEDLIKY

MYSZKI EUROPA OD KUCHNI DEGUSTACJA BRAMBOROVE KNEDLIKY

MYSZKI EUROPA OD KUCHNI DEGUSTACJA BRAMBOROVE KNEDLIKY2

MYSZKI - EUROPA OD KUCHNI - POZNAJEMY CZECHY

MYSZKI EUROPA OD KUCHNI POZNAJEMY CZECHY

MYSZKI EUROPA OD KUCHNI POZNAJEMY CZECHY2

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information