Login Form

Licznik odwiedzin

3537394
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie
566
547
1611
3529820
4129
44871
3537394

Your IP: 91.234.217.183
Server Time: 2020-07-07 10:14:17

                                                                                                                                                                                    watercolour 1768921 640           

KADRA

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających ciepłą

i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają

i rozumieją ich potrzeby . Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej.

W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy. To profesjonaliści.  

  DYREKTOR PRZEDSZKOLADyrektor Przedszkola mgr Bożena Blachura 

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy z dziećmi. 

Laureatka licznych nagród Wójta oraz Dyrektora.

 Uczestniczka kursu kwalifikacyjnego: Zarządzanie oświatąoraz licznych warsztatów z zakresu pedagogiki, psychologii, sztuki oraz muzyki; miedzy innymi Podstawy języka migowegoi Grupa wsparcia dla instruktorów świetlic terapeutycznych (ośrodek terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków).WICEDYREKTOR


mgr Joanna Kućka - Neurologopeda- absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.


Studia podyplomowe o kierunku:

Plastyka 
Logopedia z elementami neurologopedii 
Neurologopedia

Nauczyciel dyplomowany.NAUCZYCIELEmgr Małgorzata Kapała absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie 
 o kierunkuWychowanie Przedszkolne.

Studia podyplomowe o kierunku:
Oligofrenopedagogika.

Nauczyciel dyplomowany.Teresa Fejdych absolwentkaStudium Wychowania Przedszkolnegow Bielsku - Białej.

Nauczyciel dyplomowany.


mgr Elżbieta Szwarc absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunkuZintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Ukończony kurs kwalifikacyjny z TERAPII PEDAGOGICZNEJ. 

 Nauczyciel mianowany.


mgr Anna Polak absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie o kierunkuZintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna.  

Studia podyplomowe o kierunku
Oligofrenopedagogika 
Wczesne wspomaganie rozwoju, 
Rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Nauczyciel mianowany.mgr Maria Malec absolwentka WSP TWP w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach o kierunku  Pedagogika, specjalność Edukacja zdrowotna z rehabilitacją.

Studia podyplomowe o kierunku
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Nauczyciel kontraktowy.mgr Beata Tarnawa absolwentkaKolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej  Oligofrenopedagogika; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie -Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Nauczyciel kontraktowy.mgr Dominika Kliś absolwentka Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej, specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie, specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. 

Studia podyplomowe o kierunku:
 Logopedia. 

Nauczyciel mianowany.


mgr Aleksandra Bączyk - Zarzecka  absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie, o kierunku Animacja Społeczno – Kulturalna.

Studia podyplomowe o kierunku:
Wychowanie przedszkolne i  edukacja wczesnoszkolna,  
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciel kontraktowy.


mgr Natalia Śliwka absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku- Białej o kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. 

Studia podyplomowe o kierunku:
Integracja sensoryczna

Nauczyciel kontraktowy.mgr Daria Jurzak absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. 

Studia podyplomowe o kierunku:
Oligofrenopedagogika. 

Nauczyciel kontraktowy.
 Paulina Wawak absolwentka Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (studia licencjackie) o kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Studia podyplomowe o kierunku:
Języka angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciel kontraktowy.
mgr Paulina Osierda absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej o kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i edukacja   przedszkolna.


Nauczyciel kontraktowy.mgr Justyna Olszewska absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Studia podyplomowe o kierunku:
Logopedia z elementami neurologopedii.

 Nauczyciel mianowany.
mgr Barbara Wawak absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Kurs kwalifikacyjny : Zarządzanie w oświacie, Terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe o kierunku:
Logopedia

Nauczyciel dyplomowany.mgr Dominika Prochownik absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej.

Studia podyplomowe o kierunku:
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Nauczyciel kontraktowy.mgr Joanna Bogacz absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. 

Studia podyplomowe o kierunku
:
Oligofrenopedagogika. 


Nauczyciel kontraktowy.
mgr Marta Romaniuk-Blachura absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Studia podyplomowe o kierunku:
Diagnoza i terapia pedagogiczna

Nauczyciel kontraktowy.mgr Edyta Tetłak absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie 
 o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Studia licencjackie o kierunku:
Oligofrenopedagogika.

Nauczyciel kontraktowy.mgr Joanna Wójcik absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku:
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne;
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną.


Nauczyciel kontraktowy.mgr Katarzyna Zielińska-Śmieszek absolwentka Akademii Pedagogicznej im.KEN w Krakowie o kierunku Oligofrenopedagogika, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne


Studia podyplomowe o kierunku:

Logopedia z Komunikacją Alternatywną

Nauczyciel kontraktowymgr Agnieszka Matyszkiewicz absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie, o kierunku Animacja Społeczno – Kulturalna.

Studia podyplomowe o kierunku:

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

Arteterapia.

Nauczyciel kontraktowy.mgr Paulina Płonka absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna.

Studia podyplomowe o kierunku:

Autyzm Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika


Nauczyciel kontraktowymgr Katarzyna Duźniak absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie, specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.


Nauczyciel kontraktowy

 

mgr Magdalena Kania – absolwentka Akademii Pedagogicznej im.KEN w Krakowie - Oligofrenopedagogika; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Studia podyplomowe o kierunku:
 Logopedia. 

Nauczyciel kontraktowy.

 

Marzena Nagi absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (studia licencjackie) o kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Nauczyciel kontraktowy.

 

mgr Patrycja Niemczyk absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Filologiczny w Sosnowcu o kierunku Filologia angielska.

Studia podyplomowe o kierunku
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Nauczyciel kontraktowy.

 

mgr Barbara Sudoł absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie o kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.


Studia podyplomowe o kierunku:

 Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na  Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej


Nauczyciel stażysta.

 

Aleksandra Zoń  absolwentka Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej (studia licencjackie) o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.


Nauczyciel stażysta.

 

mgr Wioletta Grabska  absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie, o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych o specjalności grafika projektowa.

Studia podyplomowe o kierunku:
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Integracja sensoryczna.

Marketing i public relations.

 

Nauczyciel stażysta.


LOGOPEDA


mgr Joanna Kućka

mgr Barbara Wawak

mgr Dominika Kliś

mgr Justyna Olszewska

mgr Katarzyna Zielińska - ŚmieszekRELIGIA

mgr Renata Rapacz PERSONEL NIEPEDAGOGICZNY


IntendentGrzegorz Olma, Iwona Heller

Sekretarz:  Karolina BielPomoc nauczyciela:Alicja Gabryś, Maria Nycz, Katarzyna Chomicz, Ewelina Konior, Ewa Susek, Dorota Tobiasiewicz, Aleksandra Bilczewska, Barbara Komędera, Zofia Handzlik, Agnieszka Sędziak, Marzena Gacek, Barbara Lurka, Anna Juroszek, Mariola Borak, Iwona Surwołło, Marzena Mosor.Rzemieślnik-KonserwatorMarian Nycz, Krzysztof KapałaObsługa kuchniJolanta Wawak, Sylwia Zieleźnik, Beata Staniec, Izabela Korzeń, Mariola Szlagor, Beata Mikołajczyk, Sylwia Sporysz, Renata Seweryn.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information